W związku z realizacją Projektu p.n. „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej” zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu materiałów do promocji projektu według wykazu opisanego w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV Zamówienia: 79342200-5 „Usługi w zakresie promocji projektu”

Termin składania ofert mija 20-11-2019r.

Zapraszamy do składania ofert!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że postępowanie nie zostało rozstrzygnięte, gdyż w podanym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pliki do pobrania:

Formularz ofertowy  |  Zapytanie ofertowe