W najbliższą sobotę tj. w dn. 27 maja o godzinie 20.00 zapraszamy na nocne zwiedzanie Katedry wraz z przewodnikiem.

Celem organizowanego wydarzenia jest popularyzacja i rozpowszechnienie informacji o projekcie pn. „Konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja barokowego wnętrza gotyckiej Katedry Świdnickiej” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2021. Prowadzone prace konserwatorskie obejmowały konserwację malowideł na ścianach i sklepieniach nawy oraz prezbiterium, konserwację wielkoformatowych obrazów sztalugowych wraz z ramami z nawy głównej oraz konserwację rzeźb ustawionych na filarach nawy głównej. Wszystkie obiekty poddane konserwacji zostały jednocześnie zdigitalizowane, co stanowiło dopełnienie prac konserwatorskich.

Zachęcamy do wzięcia udziału w planowym wydarzeniu!