W II/III kw. w ramach prowadzonych prac wykonano prace konserwatorskie przy następujących obrazach i rzeźbach: NAWA GŁÓWNA - MALOWIDŁA - ŚCIANY I SKLEPIENIA WRAZ Z FRAGMENTEM SKLEPIENIA W PREZBITERIUM, WIELKOFORMATOWY OBRAZ ŚW. STANISŁAW ROZDAJĄCY SWÓJ MAJĄTEK UBOGIM, WIELKOFORMATOWY OBRAZ UBODZY ODDAJĄ HOŁD ŚW. WACŁAWOWI, OBRAZ OWALNY ŚW. ALOJZY GONZAGA, OBRAZ OWALNY ŚW. STANISŁAW KOSTKA, OBRAZ OWALNY ŚW. JAN BERCHMANS, KONSERWACJA FIGURY - ŚW. BARBARA, KONSERWACJA FIGURY - ŚW. MARCIN, KONSERWACJA FIGURY - ŚW. MAŁGORZATA, KONSERWACJA FIGURY - ŚW. WAWRZYNIEC. FIGURY - ŚW. MAŁGORZATA , KONSERWACJA FIGURY - ŚW. WAWRZYNIEC.

Wartość wykonanych prac konserwatorskich:

  • Prace konserwatorskie przy barokowych malowidłach ściennych nawy głównej i prezbiterium 9 756 457,64 zł
  • Prace konserwatorskie przy obrazach sztalugowych wraz z ramami z nawy głównej i prezbiterium - I cykl wielkoformatowe obrazy sztalugowe 1 838 192,91 zł
  • Prace konserwatorskie przy obrazach sztalugowych wraz z ramami z nawy głównej - II cykl obrazy owalne 1 699 608,51 zł
  • Prace konserwatorskie przy barokowych figurach z filarów nawy głównej 1 162 690,39 zł
  • Wartość wykonanych prac od początku realizacji projektu wynosi 14 456 949,45 co stanowi 77,95% zadania.