Przedstawiamy kolejne efekty prac krakowskich konserwatorów nad zabytkami katedry świdnickiej.

W grudniu ubiegłego roku w ramach „Konserwacji, rewitalizacji i digitalizacji barokowego wnętrza gotyckiej katedry świdnickiej” rozpoczęły się prace związane z konserwacją sklepienia, ścian, obrazów i rzeźb w nawie głównej świątyni.

Gigantyczne obrazy w bogatych ramach i wielkie rzeźby wraz z podstawami po zdemontowaniu trafiły do pracowni, gdzie pod kierunkiem dr Elizy Buszko Pracownia Konserwatorska Piotr Białko z Krakowa robi wszystko, by przywrócić im dawny blask. W tym samym czasie, dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, trwają prace wewnątrz świątyni.

Jak informuje Dolnośląski Konserwator Zabytków na ścianach i żebrach nawy głównej ujawnione zostały inskrypcje, datujące kolejne fazy i nawarstwienia kościoła, jak również atrybuujące kolejne jego dekoracje. Wszystkie napisy zostaną poddane konserwacji, inwentaryzacji oraz zostaną włączone do badań konserwatorskich i architektonicznych kościoła”.

Ich umiejscowienie świadczy, zdaniem konserwatorów, o istnieniu przy północnej ścianie nawy empory chórowej, zlikwidowanej najprawdopodobniej w czasie barokizacji kościoła.

– Pozostały fragmenty belek, osadzone w gniazdach w ścianie kościoła. Na ścianach zachował się też fragment dekoracji malarskiej pod emporą chórową z głową lwa, a ponad emporą i wokół obecnie nieistniejących organów – iluzjonistyczna dekoracja malarska. To tam manierystyczna dekoracja malarska za nieistniejącymi obecnie organami na początku XVII w. została pokryta wydrapanymi napisami wykonanymi prawdopodobnie przez chórzystów. Wpisane daty 1604, 1605, 1614 są jednym z elementów datujących tę dekorację” – dodaje wojewódzki konserwator.

Polecamy bogatą galerię zdjęć dostępną pod adresem http://www.katedra.swidnica.pl/w-pracowni-u-konserwatora/