W krakowskich pracowniach konserwatorskich praca nad zabytkami katedralnymi przynosi już widoczne efekty.

Obrazy owalne zostały poddane szeregom specjalistycznych testów i analiz, a także badaniom. Główne zabiegi polegały na odczyszczaniu warstwy malarskiej z zabrudzeń, pociemniałych werniksów, szelaku i przemalowań. Ze względu na osłabioną przyczepność zaprawy do płótna podobrazia wykonano konsolidację nanosząc impregnat od odwrocia.

Trwają także prace przy odczyszczaniu elementów zabytkowych ram obrazów.

Natomiast rzeźby odczyszczono chemicznie z wtórnych nawarstwień do warstw gruntów polerowanych i złoceń. Dokonano także zabieg dezynsekcji i impregnacji. W miejscach silniejszej degradacji drewna i jednocześnie większej miąższości wykonano nawierty i umieszczono strzykawki ze specjalną substancją.

Zaawansowanie prac można zobaczyć na poniższej galerii.

 • 01_prr6305-rotated
 • 01_prr7310
 • 02_prr8340
 • 02_prr9063-rotated
 • 03_prr8353
 • 03_prr9070
 • 04_prr9074
 • 04_prr9244
 • 05_dsc5125
 • 05_prr9076
 • 06_dsc5130
 • 06_prr9081-rotated
 • 07_dsc5132
 • 07_prr9082
 • 08_dsc5123
 • 08_prr9121-rotated
 • 09_dsc5135
 • 09_prr9398
 • 10_dsc5118
 • 10_prr9403
 • 11_dsc5120
 • 11_prr9458
 • 12_prr9094
 • 12_prr9460
 • 13_prr9412
 • 13_prr9481
 • 14_prr9417
 • 14_prr9485
 • 15_prr9421
 • 16_prr9423
 • 17_prr9502