Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

Na placu przed kościołem stoi piaskowcowa kolumna św. Floriana wystawiona przez jezuitów w podzięce za jego ocalenie od pożaru po uderzeniu pioruna. Na jej cokole umieszczono łacińską inskrypcję z ukrytą datą: "DIVVs FLorIanVs aDVersVs InCenDIa patronVs (1684 r.)", w języku polskim znaczy to: "św. Florian patron, obrońca przed pożaram".

W zachodniej fasadzie świątyni znajdują się cztery portale z piaskowcowymi rzeźbami, m.in. sceną Ukrzyżowania oraz posągami: Matki Boskiej z dzieciątkiem, dwunastu apostołów i patronów kościoła - św. Stanisława Szczepanowskiego i św. Wacława (z datą wykonania portalu - 1427 r.). Po obu zewnętrznych stronach portali widoczne są symbole czterech ewangelistów: po północnej orzeł (św. Jana) i lew (św. Marka), po południowej byk (św. Łukasza) i anioł (św. Mateusza).

Łacińskie inskrypcje widoczne powyżej drzwi do kościoła brzmią w tłumaczeniu na język polski, w kolejności od lewej strony:

"Zaprawdę, to miejsce jest święte", "Oto jest Dom Boży", "Tobie chwała, cześć i uwielbienie", "Chwalcie Pana wszystkie narody".

Nad środkowymi portalami widzimy największe na Śląsku gotyckie okno kościelne, składające się z dwóch mniejszych, wysokich i wąskich, łączących się ostrymi łukami. U szczytu fasady zachodniej trzy nisze, w środkowej rzeźba Najświętszej Marii Panny z dzieciątkiem Jezus. Po północnej stronie znajduje się piąty portal, zwany niegdyś Bramą Oblubienicy (był też nazywany bramą Bednarzy). Prowadzi on do północnej nawy bocznej. Pod koniec XIX wieku wszystkie portale były w złym stanie i zostały poddane renowacji. Zatarto wówczas częściowo ich pierwotny wygląd. Przy portalach zachodnich znajdują się wolnostojące rzeźby: gotycka - św. Anny Samotrzeciej (na wstędze z inskrypcją data 1496), trzymająca Matkę Boską i małego Chrystusa (prawdopodobnie została przeniesiona w to miejsce z dawnego kościółka św. Anny), oraz barokowa - przedstawia św. Jana Nepomucena (z 1727 r.). Święta Anna według apokryfów (Protoewangelia Jakuba, bądź Ewangelia Pseudo - Mateusza) była matką Najświętszej Marii Panny. Nie wspominają jednak jej imienia ewangelie. Kult św. Anny rozwinął się już we wczesnym średniowieczu, jej mężem był św. Joachim. Na postumencie rzeźby św. Jana Nepomucena dwa reliefy, z przodu: święty jest wyrzucany z mostu Karola w Pradze do rzeki Wełtawy, z tyłu: królowa Joanna, żona Wacława IV Luksemburczyka, spowiada się u św. Jana.

 • "Szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

   
 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.