baner_przewodnik
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

Chór Bractwa Maryjnego, zwany też Chórem Mieszczan (zbudowany ok. 1468 r. nad kaplicą św. Tomasza, dawną zakrystią), znajduje się w nawie południowej za kaplicą poświęconą Trzem Królom. Podwójne schody prowadzące na chór znajdują się wewnątrz czteroprzęsłowej arkady, której górne zakończenie utworzone jest przez balustradę empory. Poręcze, balustrada i sklepienie są wykonane w formach późnogotyckich. Po bokach umieszczono w dwudziestym wieku figurki dwóch biskupów.

Bezcennym zabytkiem tu się znajdującym jest gotycki ołtarz Maryjny ufundowany przez proboszcza Stanisława Bernwaldta w 1492 r., w formie pentaptyku, wzorowany na ołtarzu Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie. Przedstawia on Zaśnięcie Najświętszej Maryji Panny. Klęcząca Maryja trzyma w ręku gromnicę, podtrzymuje ją św. Jan. Obok w szatach biskupich św. Piotr z naczyniem na wodę święconą, na nim data 1492. Ponadto widzimy św. Bartłomieja z otwartą księgą oraz pozostałych apostołów. Ponad tą grupą Bóg Ojciec w otoczeniu dwóch aniołów, przyjmujący duszę Maryji w swe ramiona. Skraj jej szaty pokryty jest łacińskimi inskrypcjami. Na skrzydłach ołtarzowych widzimy zwiastowanie Maryji, urodziny Chrystusa, ofiarowanie w świątyni, pokłon trzech króli, Chrystus na górze Oliwnej, pojmanie Chrystusa, biczowanie, cierniem ukoronowanie, ecce homo (oto człowiek), Chrystus dźwigający krzyż, ukrzyżowanie, zdjęcie z krzyża, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa. Zewnętrzne skrzydła ukazują szesnastu ustawionych naprzeciw siebie świętych, m.in.: Liboriusza i Erazma, Sebastiana i Rocha, Machariusza i Jodokusa, Antoniego Pustelnika i Onufrego. W predelli ołtarza znajdują się rzeźby: św. Jadwigi Śląskiej, św. Elżbiety Węgierskiej i św. Heleny.

Na przeciwległej ścianie do ołtarza zawieszono barokowy obraz przedstawiający księcia świdnickiego Bolka II Małego, uważanego tradycyjnie za fundatora świątyni. Ozdobne późnogotyckie wejście na chór jest uważane za jedno z najpiękniejszych dzieł tego okresu na Śląsku. Podczas remontu kościoła na przełomie XIX i XX w. odnaleziono na ścianie kaplicy, poniżej gurtu sklepieniowego, gotyckie malowidła przedstawiające św. Annę Samotrzecią - postać w czepcu i czerwonym płaszczu siedzącą na tronie. Otaczają ją aniołowie. Nad nią znajduje się relief przedstawiający zwiastowanie Maryji. Na przeciwko Mater amabilis, czyli ta która jest godna miłości, nad tym zaś anioł z chustą św. Weroniki.

 • "Szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

   
 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.