baner_przewodnik
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

Nieco dalej kaplica św. Józefa (ufundowana przez cech kramarzy w 1487 r.). Na ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Józefa, św. Jerzego i św. Krzysztofa. Obok obrazu ołtarzowego stoją figury tzw. świętych wojowników, powyżej biskupów: św. Wolfganga i św. Mikołaja, a następnie świętych diakonów: Wincentego i Wawrzyńca.


Następna w nawie południowej to kaplica Trzech Króli. Została ufundowana przez patrycjusza świdnickiego Mikołaja Lwe ok. 1395 r. Znajdujący się w niej ołtarz z drugiej poł. XVII w. przestawia: pokłon Trzech Króli, wyżej aniołów oznajmiających urodzenie Chrystusa, obok którego figury św. biskupa Maternusa i króla Francji Ludwika Świętego. Na ścianie malowidło ukazujące św. Antoniego Padewskiego. Antepedium zawiera litery CMB (Caspar, Melchior, Baltazar). W ścianę kaplicy jest wmurowana płyta nagrobna pochowanego tu kanclerza księstwa świdnicko - jaworskiego i radcy cesarskiego Wilhelma Heinricha von Oberga zmarłego w wieku 48 lat w 1646 r.


Nawę zamyka od wschodu kaplica św. Franciszka Ksawerego, obecnie zwana kaplicą Serca Jezusowego. Na jej ścianach znajduje się płaskorzeźba i obrazy przestawiające sceny z życia św. Franciszka Ksawerego, m.in.: krajobrazy z Dalekiego Wschodu i samotną śmierć świętego. Hugo Simon likwidując istniejące wcześniej dwa ołtarze poświęcone św. Franciszkowi Ksaweremu i Najświętszemu Sakramentowi stworzył z obu ołtarz Serca Jezusowego. W antependium tego ołtarza widzimy św. Jana Chrzciciela z owieczką, konchy do nabierania wody ze źródła i winogrona. Ponad ołtarzem wyrzeźbiona w drewnie ostatnia wieczerza, otoczona kłosami i winnym gronem, które przypominają wino i chleb. Dwa anioły trzymają wstęgę z inskrypcją o treści:

"O Serce Jezusa, kocham Cię jak Ty mnie wcześniej ukochałeś".

Powyżej Serce Jezusowe w otoczeniu promieni. Widzimy też litery IHS - odnoszą się do imienia Jezus, jak i jezuitów. Przy kaplicy, z lewej strony, ołtarz Św. Krzyża z licznymi reliefami z drewna. Na antepedium miedziany wąż podniesiony na krzyżu i scena opłakiwania Chrystusa. Nad mensą chusta św. Weroniki niesiona przez anioły, powyżej scena Ukrzyżowania. Wyżej aniołowie. W małych polach dookoła ołtarza znajdują się pozłocone reliefy odnoszące się do cierpienia Chrystusa i 30 judaszowych srebrników.


Nawę północną zamyka kaplica św. Ignacego Loyoli, dziś zwana kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej. Obraz ołtarzowy z roku 1947 przedstawia patronkę tej kaplicy. W jego dolnej części namalowane słynne polskie kościoły, m.in. we Lwowie, Wilnie, Krakowie i w Częstochowie. Ponad obrazem ołtarzowym widoczne litery IHS oraz OAMDG, co oznacza Omnia ad maiorem Dei gloriam (Wszystko ku większej chwale Bożej). Po prawej stronie obraz przedstawiający św. Ignacego Loyolę i innych świętych wywodzących się z zakonu jezuitów: św. Franciszka Ksawerego, św. Franciszka Borgię, św. Alojzego, św. Stanisława Kostkę, św. Jana Franciszka Regisa, św. Jana Berchmansa i św. Franciszka od Hieronima. Ponieważ św. Ignacy Loyola był w początkowym okresie życia żołnierzem, chętnie przypisuje mu się miejsce w wojsku Chrystusa Króla, stąd też ponad ołtarzem umieszczono panoplia, czyli motyw dekoracyjny z elementami uzbrojenia i sztandarami. Po lewej stronie kaplicy stoi renesansowa, pięknie intarsjowana różnymi gatunkami drewna ławka z 1587 r. W posadzce późnogotycka płyta nagrobna rodziny Bernwaldt, wśród zmarłych wymieniony jest m.in. tutejszy proboszcz Stanisław.


Pierwszą kaplicą od wschodu przy nawie północnej jest kaplica Chrzcielna, zwana dawnej kaplicą Łaziebników. Oddzielona jest od reszty kościoła, piękną renesansową, kutą kratą z 1591 r. (wykonana przez świdnickiego ślusarza o nazwisku Andriss). Kaplicę zbudowano ok. poł. XV w. W jej posadzce znajduje się kamienne epitafium z roku 1669 rodziny von Schulzen auf Pilzen, dawnych właścicieli pobliskiej wsi Boleścin. Obrazy na ścianach nawiązują do siedmiu sakramentów świętych. Na uwagę zasługuje też barokowy obraz przedstawiający wygnanie Żydów ze Świdnicy. Stało się to w 1453 r., kiedy to oskarżono ich o zatruwanie studni. W czasie tortur mieli wyznać, że pohańbili hostię. Dnia 15 sierpnia 1453 r. siedemnastu żydów zostało publicznie spalonych, wszystkich pozostałych wypędzono po wieczne czasy ze Świdnicy, odebrano ich majątek, a synagogę zamieniono w kościół Bożego Ciała. Wielki obraz przedstawia zatruwanie studni, pohańbienie hostii oraz wypędzenie Żydów. Widzimy na nim również dekret króla Władysława Pogrobowca z dnia 7 marca 1454 r. dotyczący wspomnianych wydarzeń.


Na szczególną uwagę zasługuje piaskowcowa, ośmioboczna chrzcielnica, poświęcona Słowem Bożym przez pastora luterańskiego w dniu 1 listopada 1592 r. Na jej bocznych ścianach umieszczone są kamienne reliefy z następującymi przedstawieniami: potop, wprowadzenie rytuału obrzezania, Mojżesz podnosi swoją laskę, a Morze Czerwone zatapia Egipcjan, obrzezanie Jezusa, Filip chrzci sługę królowej Kandaces, św. Paweł nakłada dłonie, Jezus pozwala przyjść dzieciom do siebie i Jezus chrzczony przez św. Jana.

Za kaplicą Chrzcielną (w kierunku zach.) znajduje się ołtarz św. Jana Nepomucena. Ponad stołem ołtarzowym przedstawienie świętego.

Dalej kaplica św. Jadwigi (dawna kaplica cechu krawców) z ołtarzem z końca XVII w. Jezuici poświęcili go świętym wdowom, które ukazane są w obrazie ołtarzowym autorstwa Franza Heigla: cesarzowa Helena ze Świętym Krzyżem, św. Jadwiga Śląska, św. Elżbieta Węgierska, św. Franciszka Rzymianka oraz św. Małgorzata Szkocka. Rzeźby nawiązują do postaci z obrazu ołtarzowego. Powyżej na obrazie przedstawiona jest św. Jadwiga przed krzyżem, zakończenie tworzy pokutująca Magdalena. Dwie rzeźby przedstawiające wdowy z mieczami są nierozpoznane. Na ścianie przepiękne drewniane epitafium z drugiej połowy XVII w. świdnickiego rajcy Andreasa Naucka i jego żony Ludmiły. Zmarli zostali przedstawieni w dolnej jego części. Obraz pośrodku epitafium ukazuje scenę z pierwszej księgi mojżeszowej Starego Testamentu - Jakuba przed faraonem. Na epitafium dwie inskrypcje, jedna z nich dotyczy bezpośrednio zmarłych:

"W roku 1567 dnia 18 lutego odszedł w Panu czcigodny, rozważny pan Andreas Nauck, tutejszy rajca. Następnie w roku 1584 dnia 23 maja zmarła czcigodna, pełna cnót, pani Ludimilla z domu Pfoertner, jego małżonka. Im i nam wszystkim niechaj Bóg udzieli szczęśliwego zmartwychwstania w Dniu Sądu Ostatecznego"

W krypcie pod kaplicą (stąd jej podwyższenie), są pochowani świdniccy jezuici.

Trzecia kaplica nawy północnej to kaplica św. Jana Chrzciciela, ufundowana została przez cech sukienników ok. 1474 r. Wyrzeźbione w antepedium imię Jezusa IHS oraz słowo Maria są razem posplatane. Na mensie ołtarza stoi figurka Chrystusa, tzw. "praskie dzieciątko", czczone szczególnie na Śląsku w okresie kontrreformacji. Obraz ołtarzowy przedstawia św. Jana Chrzciciela w wieku męskim. Malowidło powyżej ukazuje go jako dziecko z małym Jezusem oraz obojgiem rodziców. Na szczycie ołtarza wizerunek z przedstawieniem głowy św. Jana na misie. Widoczne u góry figury przedstawiają św. Jana i św. Jakuba Starszego, zaś stojące po bokach głównego obrazu ołtarzowego ukazują św. Judę Tadeusza i św. Jakuba Młodszego. Na tylnej ścianie obraz. Na nim scena sądu nad św. Stanisławem przez króla Bolesława Śmiałego. W górnej części obrazu Bóg z płonącym mieczem i św. Jan Chrzciciel z owieczką. Symbolizuje to los biskupa krakowskiego, który jest powtórzeniem niesprawiedliwości dokonanej na św. Janie Chrzcicielu.


 • "Szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

   
 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.