Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

Historia Katedry

Pierwszy kościół parafialny, najpewniej drewniany, istniał w Świdnicy już co najmniej w 1250 r. Jeszcze pod koniec XIII w. rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Dowodzą tego listy odpustowe z lat 1288-1303, które nawołują wiernych, aby wspomogli według swoich możliwości i sił budowę kościoła. Z dokumentów tych wynika, że już wówczas patronami kościoła farnego byli męczennicy: św. Wacław i św. Stanisław. Wyposażenie świątyni było bardzo skromne, stanowił je tylko ołtarz główny oraz ołtarz św. Jana, ufundowany przez Kunigunde de Amore.

Czytaj więcej: Dzieje Katedry

Pierwsza to kaplica Matki Boskiej Świdnickiej, nazywana jest również marmurową - ze względu na jej obecny wystrój. Kaplicę ufundował ok. 1459 r. cech rzeźników, w okresie baroku została przebudowana. Na ołtarzu widoczne imię Maria z poprzeplatanych liter. W 1726 r. na sklepieniu namalowano m.in. sceny ukazujące klęski jakie dotykały Świdnicę: zarazę, głód i wojnę, panoramę miasta oraz postać księcia Bolka II. Znajdujący się tu ołtarz pochodzi z 1727 r. Ustawione na nim posągi przedstawiają rodziców Matki Boskiej: Joachima i Annę. Umieszczony na ołtarzu owalny obraz pochodzi z ok. 1480 r., ukazuję on Matkę Boską w słońcu.

Czytaj więcej: Kaplice

Na Chórze Organowym (nad wejściem głównym) ustawiono dwuczęściowe organy z ok. 1705 r. z pięknymi rzeźbami Georga Leonharda Webera z pocz. XVIII w. na prospekcie organowym. Wśród nich rozpoznajemy św. Cecylię i króla Dawida w otoczeniu aniołów.

Czytaj więcej: Chóry

Ołtarz Główny jest podniesiony ze względu na znajdującą się pod nim kryptę. To dzieło Johanna Riedla, ukończone w 1694 r., jest wzorowane na barokowym ołtarzu w kościele Val - de - Grace w Paryżu. Ustawione tutaj rzeźby przedstawiają, w kolejności od południowej strony: św. Floriana, św. Franciszka Ksawerego, św. Wacława, św. Stanisława, św. Ignacego Loyolę i św. Jerzego.

Czytaj więcej: Ołtarze

Kościół parafialny jest bazyliką trójnawową. Nawa środkowa posiada sklepienie sieciowe (z polichromią z 1739 r. wykonaną przez Johanna Georga Etgensa z Brna), natomiast nawy boczne mają sklepienia krzyżowe. W kościele znajduje się szereg pięknych ołtarzy, rzeźb i innych dzieł sztuki.

Czytaj więcej: Zabytki

 • "Szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

   
 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.