Adres parafii:

pl. św. Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica
tel. 530 853 425

"szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

Msze Święte w Niedziele i Święta

7.00

8.30

10.00 Suma parafialna

11.30 z udziałem dzieci

13.00

18.00

Dni powszednie

6.30

9.00

12.00

18.00


Konfesjonał dyżurnyKONFESJONAŁ DYŻURNY – GRAFIK DYŻURÓW SPOWIEDNIKÓW

 

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2018 r.

poniedziałek - piątek godz. 10.00-12.00; 16.00-18.00;

sobota godz. 10.00-12.00

DZIEŃ

GODZINY

DYŻUR

PONIEDZIAŁEK

10-12

O. Paulin

16-17

Księża Rezydenci DKE

17-18

Duszpasterze katedry świdnickiej

WTOREK

10-12

Ks. Franciszek Skwarek / Ks. Leszek Sienkiewicz *

16-17

Księża Seniorzy DKE

17-18

Księża Seniorzy DKE

ŚRODA

10-12

O. Franciszkanin / O. Redemptorysta / Ojcowie duchowni WSD w Świdnicy *

16-17

Księża Rezydenci DKE

17-18

Ks. Jan Bagiński

CZWARTEK

10-12

Ks. Pallotyn

16-17

Ks. Rodosław Kisiel

17-18

Ks. Krzysztof Ora

PIĄTEK

10-12

Ks. Rafał Masztalerz – Misjonarz Miłosierdzia

16-17

Przełożony WSD w Świdnicy

17-18

Duszpasterze katedry świdnickiej

SOBOTA

10-12

O. Sercanin / O. Jezuita /

ks. Misjonarz św. Rodziny *

* dyżury zamienne:

wtorek:

Ks. F. Skwarek – 4 IX, 18 IX,  2 X, 16 X, 30 X, 13 XI, 27 XI, 11 XII

Ks. L. Sienkiewicz –  11 IX, 25 IX, 9 X, 23 X, 6 XI, 20 XI, 4 XII, 18 XII

środa:

Franciszkanie – 5 IX, 3 X, 31 X, 28 XI

Redemptoryści – 12 IX, 10 X, 7 XI,  5 XII

Ojciec Duchowny WSD – 19 IX, 17 X, 14 XI, 12 XII

Ojciec Duchowny WSD – 26 IX, 24 X, 21 XI, 19 XII

sobota:

Ojcowie Sercanie – 2 IX, 22 IX, 13 X, 3 XI, 24 XI, 15 XII

Ojcowie Jezuici – 8 IX, 29 IX, 20 X, 10 XI, 1 XII, 22 XII

Misjonarze Św. Rodziny – 15 IX, 6 X, 27 X, 17 XI, 8 XII, 29 XII

Spowiednicy:

Zakonni:

Ojcowie Paulini (Świdnica); Ojcowie Franciszkanie OFM (Kłodzko); Ojcowie Redemptoryści (Bardo); Ojcowie Sercanie (Polnica-Zdrój), Ojcowie Jezuici (Kłodzko), Księża Misjonarze Św. Rodziny (Szczytnik); Księża Pallotyni (ks. Piotr Kopera SAC - Wałbrzych)

Diecezjalni:

Ks. Franciszek Skwarek – proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Wałbrzychu

Ks. Leszek Sienkiewicz – proboszcz parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Boguszowie-Gorcach

Ks. Mirosław Rakoczy – ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym

Ks. Piotr Gołuch - ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym

Ks. prałat Radosław Kisiel – dyrektor Caritas -Świdnica

Ks. Krzysztof Ora – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej

Ks. prałat Jan Bagiński – emerytowany proboszcz parafii katedralnej

Ks. Rafał Masztalerz - Misjonarz Miłosierdzia; referent Wydziału Duszpasterskiego ds. Nowej Ewangelizacji

Przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej

Księża Rezydenci zamieszkujący w Domu Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej

Księża Seniorzy zamieszkujący w Domu Księży Emerytów Diecezji Świdnickiej