baner_alejki
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

 

 INTENCJE MSZALNE
16.04.2017 r. – 22.04.2017 r.

Po co zamawiać Mszę świętą?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw.

Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy świętej.

W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa - Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie.

Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.
Ofiarowanie Mszy świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

 

 INTENCJE MSZALNE
23.04.2017 r. – 29.04.2017 r.

Dzień

Godzina

Intencja

Niedziela

23.04.2017 r.

 

7.00

+ Józef PUCZKO (27 gr.)

8.30

++ Czesław ŁYSIAK (10 r. śm.) oraz za zmarłych z rodziny BORKOWICZ i ŁYSIAK

10.00

1/ + Zofia MALUCHA (13 r. śm.)

2/ W 85 rocznicę urodzin Emilia FORTUNA z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

11.30

1/ W intencji Karola z okazji 17 rocznicy urodzin

2/ + Wojciech ODRZYWÓŁ (22 r. śm.) oraz za zmarłych z rodziny ODRZYWÓŁ

13.00

+ Wojciech WOJCIECHOWSKI

18.00

+ Danuta HARAŹNA (1 r. śm.)

Poniedziałek

24.04.2017 r.

6.30

 

9.00

 

12.00

+ Józef PUCZKO (28 gr.)

18.00

ZA ZMARŁYCH WYPISANYCH NA KARTKACH

Wtorek

25.04.2017 r.

6.30

 

9.00

W INTENCJI UCZESTNIKÓW MSZY ŚW. DO MATKI BOŻEJ ŚWIDNICKIEJ

12.00

+ Józef PUCZKO (29 gr.)

18.00

 

Środa

26.04.2017 r.

6.30

+ Józef PUCZKO (30 gr.)

9.00

 

12.00

 

18.00

1/ W INTENCJI UCZESTNIKÓW NOWENNY DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

2/ ++ Maria SKOWRON (4 r. śm.) oraz za zmarłych z rodziny

Dzień

Godzina

Intencja

Czwartek

27.04.2017 r.

 

6.30

 

9.00

 

12.00

 

16.00

 

18.00

+ Zbigniew MACIEJEWSKI (2 r. śm.) oraz za zmarłych z rodziny

Piątek

28.04.2017 r.

6.30

 

9.00

 

12.00

 

18.00

 

Sobota

29.04.2017 r.

6.30

 

9.00

+ Benedykt Stanisław AUGUSTYNIAK - pogrzebowa

12.00

O Boże błogosławieństwo dla Maksymiliana z okazji urodzin

18.00

1/  + Irena ŁABA (3 r. śm.)

2/ ++ rodziców: Stefania (20 r. śm.) i Kazimierz CIECHANOWICZ

++ Jan, Wanda, Czesław, Tadeusz

 
Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:

„Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

Za kogo i o co można się modlić w intencji mszalnej?

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.Mszę świętą można zamówić w każdej godziwej intencji. Przykłady podajemy niżej:

 • Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…
 • Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
 • w rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
 • w intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
 • błagalna o nawrócenie z nałogu…
 • uzdrowienie z ciężkiej choroby…
 • nawrócenie i przemianę życia…
 • przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
 • Msza św. wynagradzająca…
 • Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
 • nawrócenie i dobrą spowiedź…
 • pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego, o zdanie egzaminu…
 • szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla matki i dziecka…
 • Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy…
 • Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…
 • w intencji Bogu wiadomej…
 • powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
 • szczęśliwą operację i zdrowie dla…
 • dobry wybór drogi życiowej…
 • za zmarłego…
 • za zmarłych z rodziny…
 • za dusze w czyśćcu cierpiące…
 • Msza św. wynagradzająca…

Chwalebny jest zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci, rocznicowych oraz „na pamiątkę urodzin”.

Jak zamówić intencję mszalną?

Intencje mszalne można zamawiać w zakrystii, czynnej codziennie po każdej Mszy świętej oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Jakie są dostępne terminy odprawiania Mszy św.?

Dostępność terminów zależy od pory roku. Najtrudniej o wolne terminy w niedziel i w dniach popularnych imienin. Często można zamówić Mszę św. jeszcze w tym samym tygodniu. Można też zamawiać Msze z większym wyprzedzeniem - do pół roku. Przypominamy, że każdy kapłan może odprawić jedną Mszę w ciągu dnia i stąd w naszej Parafii nie przyjmujemy więcej niż 7 intencji dziennie.

Ile to "kosztuje"?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego zamawianą Mszę. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę - kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję - zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień.

Czy można zarezerwować termin odprawienia Mszy św.?

Tak. Termin taki należy potwierdzić najpóźniej na 7 dni przed jego upływem - później rezerwacja zostanie anulowana.

Msze święte gregoriańskie

Gregorianka to popularna nazwa Mszy św. gregoriańskich, odprawianych nieprzerwanie przez 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej. To najskuteczniejszy sposób pomocy osobom zmarłym, pozwalający na skrócenie mąk czyśćcowych i przybliżenie ich do pełnego zjednoczenia z Bogiem, a jednocześnie najwspanialszy „prezent" jaki możemy im ofiarować.

Tradycja odprawiania gregorianki sięga VII w. Wiąże się ona z osobą papieża św. Grzegorza I Wielkiego, będącego wcześniej opatem benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja w Rzymie. Pewnego dnia - jak opisuje sam św. Grzegorz Wielki w swoich „Dialogach" - u jednego z mnichów tego klasztoru, ciężko chorego Justyna, znaleziono trzy złote dukaty. Jako że stanowiło to jawne wykroczenie przeciwko regule i ślubowi ubóstwa, św. Grzegorz ukarał zakonnika wydając zakaz odwiedzania go. Nakazał również pochować go po śmierci na śmietniku poza klasztorem i wrzucić mu do grobu znalezione dukaty. Gdy chory dowiedział się, dlaczego bracia go nie odwiedzają i jaki ma być los jego ciała po śmierci, okazał ogromny żal za swój grzech. Justyn wyspowiadał się, przyjął sakramenty święte i „w wielkiej pokucie serca życie zakończył". Po śmierci - głównie dla przykładu dla innych - nakaz św. Grzegorza został jednak zrealizowany.

Relacjonując co działo się dalej, św. Grzegorz pisał:

„Gdy po śmierci Justyna upłynęło dni trzydzieści, począłem się litować nad zmarłym bratem, a rozważając jego straszne męki czyśćcowe, wezwałem Precjoza, przełożonego klasztoru tego i smutny rzekłem: Długo już brat nasz męczy się w ogniu; powinniśmy mu litość okazać i co możemy dopomóc aby był wybawiony. Idź więc i przestrzegaj, aby od dnia dzisiejszego przez trzydzieści dni, bez przerwy, Msze św. były za niego ofiarowane. On też zaraz odszedł i rozkazu usłuchał. Gdyśmy zaś czym innym byli zajęci, i dni mijających nie zachowali (rachowali?), tenże brat zmarły nocy pewnej pokazał się w widzeniu bratu swemu Kopiozowi. Ten ujrzawszy go zapytał się: Cóż bracie, jak się masz? Na co tenże odpowiedział: Dotąd źle się miałem, lecz teraz mam się dobrze, ponieważ dzisiaj do wspólności z Bogiem przyjęty zostałem. Kopiozus za dnia braciom to oznajmił. Zakonnicy uważnie obliczyli dni - okazało się, że właśnie w tym dniu odprawiono za niego trzydziestą Mszę świętą".

Od chwili powstania „Dialogi" św. Grzegorza były bardzo popularną lekturą, a opisana w nich pobożna praktyka Mszy św. gregoriańskich rozpowszechniła się w Kościele i trwa do czasów współczesnych. Od wieków do dziś Kościół podkreśla również nieprzerwanie jej wielką wartość i skuteczność. I to nie tylko dla zmarłych, ale także dla ich żyjących krewnych.

W NASZEJ PARAFII NA MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE PRZYJMUJEMY W KANCELARII PARAFIALNEJ

 


 

 

 

 

 

 • Msze święte w niedziele

  7.00, 8.30, 10.00,
  11.30, 13.00, 18.00

  Msze święte w tygodniu

  6:30, 9:00, 12:00, 18:00

  Msza św. w Kaplicy
  Matki Bożej Świdnickiej

  Sobota godz. 6.30

  Czwartek godz. 16.00 (trydencka)

WYSZUKIWARKA

Copyright © Parafia śśw. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.