Adres parafii:

pl. św. Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica
tel. 530 853 425

"szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

Msze Święte w Niedziele i Święta

7.00

8.30

10.00 Suma parafialna

11.30 z udziałem dzieci

13.00

18.00

Dni powszednie

6.30

9.00

12.00

18.00


Duszpasterze   


 

Proboszcz


Ks. prał. Piotr Śliwka, ust. 2012
dziekan dekanatu Świdnica-Wschód, 
dziekan Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

 

Wikariusze

 

Ks. mgr lic. Paweł Traczykowski,  ust. 2017

Ks. mgr lic. Marcin Januszkiewicz, ust. 2017

Ks. mgr lic. Piotr Kos, ust. 2018 

Ks. mgr  Dominik Wargacki ust. 2018

Ks. mgr Grzegorz Fabiński, ust. 2018

Ks. mgr inż. Mirosław Benedyk, ust. 2018

 

 

 Rezydenci


Ks. prał. Jan Bagiński, emeryt

Ks. mgr Przemysław Pojasek, redaktor "Gościa Świdnickiego"