Adres parafii:

pl. św. Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica
tel. 530 853 425

"szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć"

Msze Święte w Niedziele i Święta

7.00

8.30

10.00 Suma parafialna

11.30 z udziałem dzieci

13.00

18.00

Dni powszednie

6.30

9.00

12.00

18.00


Duszpasterze   


 

Proboszcz


Ks. prał. Piotr Śliwka, ust. 2012
dziekan dekanatu Świdnica-Wschód, 
dziekan Świdnickiej Kapituły Katedralnej

 

 

Wikariusze

 

 Ks. mgr lic. Julian Nastałek, ust. 2013 

Ks. mgr lic. Krzysztof Krzak,  ust. 2014

Ks. mgr Rafał Śliwiński, ust. 2014

Ks. mgr lic. Paweł Traczykowski ust. 2017

Ks. mgr Daniel Koprowski, ust. 2017

Ks. mgr lic. Marcin Januszkiewicz, ust. 2017

 

 Rezydenci


Ks. prał. Jan Bagiński, emeryt

Ks. mgr Przemysław Pojasek, redaktor "Gościa Świdnickiego"