Adres parafii:

pl. św. Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica
tel. 530 853 425

SŁOWO BOŻE

Spotkania młodzieży klas II Gimnazjum


prowadzący: ks. Paweł Traczykowski

Terminy spotkań

11 Luty Niedziela gr 1 godz. 15.00

11 Luty Niedziela gr 2 godz 16.30

11 Marca Niedziela gr 1 godz. 15.00

11 Marca Niedziela gr 2 godz 16.30

8 Kwietnia Niedziela gr 1 godz. 15.00

8 Kwietnia Niedziela gr 2 godz 16.30

22 Kwietnia Niedziela gr 1 godz. 15.00

22 Kwietnia Niedziela gr 2 godz 16.30

13 Maja Niedziela gr 1 godz. 15.00

13 Maja Niedziela gr 2 godz 16.30

3 Czerwca Niedziela gr 1 godz. 15.00

3 Czerwca Niedziela gr 2 godz 16.30