baner_przewodnik
Adres Parafii:
Plac Jana Pawła II 2-3
58-100 Świdnica | tel. 530 853 425
Get Adobe Flash player

 

Zaproszenie Biskupa Świdnickiego z racji uroczystości św. Jana Pawła II - Patrona Świdnicy 22 X

Drodzy Bracia i Siostry, Umiłowani Świdniczanie,

w najbliższą sobotę, 22 października, będziemy obchodzić uroczystość ku czci św. Jana Pawła II,  Patrona naszego miasta. Przy tej okazji uświadamiamy sobie, że coroczne liturgiczne wspomnienie Ojca Świętego, jest dla nas okazją do wyjątkowego przypomnienia sobie, kto jest obranym przez nas Orędownikiem u Boga.  W tym czasie przywołując z nieba wstawiennictwa św. Jana Pawła dla wszystkich mieszkańców Świdnicy, chcemy także powrócić do dziedzictwa życia i nauczania naszego Patrona. Obserwując wydarzania w naszej Ojczyźnie, a także niestety w naszym mieście, mamy świadomość, jak bardzo aktualne jest wołanie Papieża o budowanie naszej teraźniejszości i przyszłości w oparciu o Dziesięć Przykazań Bożych. Zdajemy sobie sprawę, że wśród przykazań Dekalogu wyjątkowe miejsce zajmuje, dzisiaj kwestionowane a wręcz deptane przykazanie: „Nie zabijaj”, zawierające w sobie wezwanie do bezwzględnego poszanowania ludzkiego życia na każdym etapie jego istnienia.

Z racji uroczystości św. Jana Pawła II, Patrona miasta, w najbliższa sobotę, jak co roku, odbędzie się miejska procesja różańcowa. Wyruszy ona godz. 19.30 spod kościoła św. Józefa przy ul. Kotlarskiej i przejdzie przez Rynek pod pomnik św. Jana Pawła II przy katedrze. Zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji mieszkańców naszego miasta wszystkich Świdniczan, związanych duchowo ze swoim Patronem. Zapraszam delegacje ze wszystkich świdnickich wspólnot, bractw i parafii. Proszę także by od dzisiaj, przez cały tydzień, codziennie w innej parafii miasta, odbyło się modlitewne czuwanie ze szczególnym uwzględnieniem wstawiennictwa św. Jana Pawła II.


Wszystkim mieszkańcom Świdnicy za wstawiennictwem Matki Bożej, Królowej Różańca Świętego i św. Jana Pawła upraszam Bożej łaski i z serca błogosławię.

Ignacy Dec
Biskup ŚwidnickiProgram miejskiego przygotowania do obchodów dnia Patrona Świdnicy:

16 X - Niedziela – Katedra – Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego

17 X - Poniedziałek – parafia  pw. Miłosierdzie Bożego

18 X - Wtorek – parafia pw. NMP Królowej Polski

19 X - Środa – parafia pw. Duch Świętego

20 X - Czwartek – parafia pw. św. Andrzeja Boboli

21 X - Piątek – parafia pw. św. Józefa / parafia pw. Najświętszego Serce Pana Jezusa

22 X - Sobota
- Katedra - godz. 12.00 Msza św. w intencji mieszkańców Świdnicy
- godz. 19.30 – Miejska Procesja Różańcowa (początek kościół pw. św. Józefa)

 


 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

 

ODPUSTY W ROKU MIŁOSIERDZIA

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia (do 20 listopada 2016 roku) istnieje dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Można go uzyskać raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając w łączności z dziełem obdarzonym odpustem zwykłe warunki, to jest:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.; 

3. modlitwa według intencji Ojca Świętego; 

4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

II. Następujące dzieła zostały obdarzone odpustem:

1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia, krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych – Bramy Miłosierdzia otwartych w bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego i odmawiając wyznanie wiary.

2.  Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Bramy Miłosierdzia, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu.

3. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie zwykłe warunki uzyskania odpustu.


Godziny otwarcia:

dni powszednie: 6.00-12.30 i 14.30-18.30

niedziele i uroczystości: 6.30-19.00

 

www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

 

 http://chrzest966.pl/

 


 

Świdnica, dnia 24 listopada 2015 r.

L.dz. 1458/2015 

D E K R E T

dotyczący odpustów w Roku Świętym Miłosierdzia

na terenie Diecezji Świdnickiej

 

Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” – pisze Ojciec Święty Franciszek w bulii Misericordiae Vultus, z dnia 11 kwietnia 2015 r., ogłaszając Rok Święty Miłosierdzia (MV 12).

Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia” (MV 3).

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze świdnickiej oraz wszystkich kościołach parafialnych na terenie całej Diecezji, będzie to „widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV 3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia”. Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka” (MV 22).

W związku z powyższymi postanowieniami niniejszym dekretem zarządzam i postanawiam, aby następujące świątynie Diecezji Świdnickiej, były Kościołami jubileuszowymi:

1.     Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy

2.     Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Bardo Śl.

3.     Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

4.     Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach

5.     Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu

6.     Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu

7.     Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu

8.     Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie

9.     Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Bolkowie

10.Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej

11.Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie

12.Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku

13.Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdrój

14.Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój

15.Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju

16.Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie

17.Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy Zdrój

18.Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój

19.Kościół parafialny pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Na dobre przeżycie Świętego Roku Miłosierdzia, wszystkim, którzy pragną uzyskać dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.       

 

                             + Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

   Ks. Stanisław Chomiak
        Kanclerz Kurii